Oferta

Gabinety Psychoterapii, w czym możemy pomóc?

Zajmujemy się stanami takimi jak:

 • Depresje
 • Lęki i niepokój
 • Nerwice
 • Zaburzenia osobowości
 • Zaburzenia jedzenia
 • Uzależnienia i współuzależnienie
 • Syndrom DDA

Sprawdź

Pomoc psychoterapeutyczna Kraków

Oferujemy pomoc każdej osobie, która:

 • znalazła się w trudnej dla siebie sytuacji życiowej, czuje się bezsilna i nie wie, co dalej robić
 • cierpi z powodu nieustannego niepokoju i lęku o siebie albo najbliższych
 • czuje przygnębienie i doświadcza ciągłego uczucia pustki
 • jest niezadowolona z siebie i poszukuje celu w życiu
 • ma trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji
 • nie radzi sobie ze stresem, w związku z tym rezygnuje z podejmowania różnych aktywności życiowych
 • cierpi z powodu przeszłych, bolesnych wydarzeń
 • cierpi z powodu natrętnych myśli i wspomnień
 • przeżywa problemy osobiste, małżeńskie i rodzinne
 • cierpi z powodu konfliktów małżeńskich, oddalania się od siebie i braku wzajemnego zrozumienia
 • ma trudności ze zrozumieniem i wychowywaniem swojego dziecka
 • ma problemy z odżywianiem (zaburzenia jedzenia)
 • jest osobą nadużywającą bądź uzależnioną od alkoholu, narkotyków
 • żyje z osobą uzależnioną od alkoholu
 • identyfikuje u siebie syndrom DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
 • chce poznać i lepiej zrozumieć siebie oraz rozwijać swoje możliwości osobiste i zawodowe

Cennik naszych gabinetów psychoterapeutycznych – Kraków

 • Konsultacja/porada 150zł/czas trwania 50 minut
 • Sesja psychoterapii indywidualnej 100/150 zł /czas trwania 50 minut
 • Sesja psychoterapii pary 250zł/czas trwania 90 minut